Αστερίξ και Κλεοπάτρα Asterix and Cleopatra


Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 1οΑστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 2ο
Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 3ο
Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 4ο

Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 5ο
Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 6ο

Αστερίξ και Κλεοπάτρα (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 7ο