Οι 12 άθλοι του Αστερίξ

Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 1ο


Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 2ο
Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 3οΟι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 4ο

Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 5ο

Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 6ο

Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 7ο


Οι 12 άθλοι του Αστερίξ (παλιά μεταγλώττιση) - μέρος 8ο