Α Μπε Μπα Μπλομ


Α Μπε Μπα Μπλομ
Του κι θε μπλομ
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ Μπλιμ Μπλομ

Όταν θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική
Να δεις και τον ελέφαντα που παίζει μουσική
Που θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική
Να δεις και τον ελέφαντα που παίζει μουσική
Με ένα κόκκινο βρακί
Συνεχίζουμε το παιχνίδι
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ Μπλιμ Μπλομ
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ Μπλιμ Μπλομ
Α Μπε Μπα Μπλομ
Του Κι Θε Μπλομ Μπλιμ Μπλομ