Ο Θούριος του Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή - Νίκος Ξυλούρης