Ο Παραμυθάς – επ.3 «Το αόρατο μαγικό μολύβι μου»


Όταν ο Παραμυθάς διηγείται τις περιπέτειές του, ένα αόρατο μαγικό μολύβι τον βοηθάει, σχεδιάζοντας – χωρίς να φαίνεται – ζωγραφιές που ζωντανεύουν όσα λέει. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Παραμυθάς θα μας πει πώς γνώρισε το αόρατο μαγικό του μολύβι κι έγιναν φίλοι για πάντα.