Δώδεκα Αγγελόπουλα - Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου