Ένα τρεχαντηράκι....Γλυκερία - Χορωδία Δ. Τυπάλδου