Ο Καρακατσάνης

Ο Καρακατσάνης
Ο Καρακατσάνης μπήκε στο τηγάνι
κι έσπασε τ' αυγά.
Γιατί Καρακατσάνη,
μπήκες στο τηγάνι
κι έσπασες τ' αυγά;
Φάε τώρα και απο μένα μια καρπαζιά.